Kantor internetowy to niewątpliwie wybawienie dla wielu osób, zwłaszcza dla kredytobiorców, którzy zaciągnęli zobowiązanie w walucie obcej. Dzięki internetowej formie wymiany waluty nie tylko można oszczędzić spore pieniądze ale również i czas. Za pomocą komputera z dostępem do internetu w sposób wygodny i bezpieczny można wymienić walutę.

Pragniemy pomóc w wyborze odpowiedniego e-kantoru ukazując zalety i wady konkretnych platform.
To właśnie Wasze opinie będą pomocne dla innych przy wyborze odpowiedniego kantoru internetowego, dlatego zapraszamy do komentowania na forum Waszych przygód oraz doświadczeń związanych z zakupem waluty online.

Jak taniej spłacać kredyt?

który kantor najlepszy?Aby cieszyć się w pełni zapisami ustawy antyspreadowej i taniej spłacać kredyt hipoteczny zaciągnięty w walucie obcej należy podjąć pewne kroki. Aby mieć możliwość spłaty zobowiązań bezpośrednio w walucie należy zgłosić się do oddziału swojego banku i podpisać aneks do umowy kredytowej. Niektóre banki, takie jak np. BZ WBK czy też PKO BP już od lat oferują opcję spłaty rat w walucie. Pozostałe zgodnie z ustawą antyspreadową nie mogą żądać prowizji za podpisanie aneksu oraz za przelew środków z tego samego banku na rachunek kredytowy.

W zależności od banku czas od podpisania aneksu do wejścia w życie jego zapisów może być natychmiastowy lub potrwać nawet do ok. 1,5 miesiąca.

Są jednak takie banki, w których aby spłacać kredyt w walucie nie trzeba wcale podpisywać aneksu. Do grona tych banków należą m.in. Credit Agricole (dawny Lukas Bank) czy też Bank BPH.

Bez względu jednak na czas i trud podpisania aneksu jest to operacja, która na pewno w dużym stopniu opłaci się kredytobiorcy. Na średniej racie wynoszącej ok. 500 CHF można zaoszczędzić od kilkudziesięciu do nawet ponad 100 złotych co w skali roku daje spore oszczędności.

Poniżej znajduje się wzór uniwersalnego wniosku o sporządzenie aneksu do spłaty kredytu bezpośrednio w walucie.

 
{imię i nazwisko kredytobiorcy lub kredytobiorców              {miejsce i data sporządzenia wniosku}…………………………….…

oraz adres zamieszkania}

…………………………….………….

…………………………….………….

…………………………….………….

 

Do {dokładna nazwa oraz adres banku}…………………………….

…………………………….…………………………….…………

                                           Dotyczy: {numer, data oraz miejsce zawarcia umowy kredytowej}

 

 

Wniosek o zmianę sposobu spłaty kredytu

      Na podstawie zapisów ustawy z dnia 29 lipca 2011r. o zmianie ustawy Prawo Bankowe oraz niektórych innych ustaw opublikowanej w Dz.U. 2011 nr 165 poz. 984 i obowiązującej od dnia 26 sierpnia 2011r. (w szczególności postanowienia art. 69 ust. 3 i art. 75b ustawy Prawo Bankowe) proszę o umożliwienie spłaty rat kredytu walutowego bezpośrednio w walucie, w/do której denominowany/indeksowany jest kredyt, tzn. {podać symbol waluty CHF, EUR, USD}.

      Proszę również o wskazanie bezpłatnego numeru rachunku walutowego, na który wpłacane lub przelewane będą raty kredytu walutowego objętego umową nr {podać numer umowy kredytowej}.

 

 

Z poważaniem

……………………………………………………

{podpis kredytobiorcy lub kredytobiorców}

 


 

źródło: internet

 

Powyższy wniosek pozwoli na uzyskanie aneksu do umowy kredytowej, która umożliwi tańszą spłatę rat.

Kategorie
 • e-kantor [27]
 • wymiana wzajemna [9]


Statystyki
Online: 1
Zalogowanych: 0
eKantorów: 36

Ostatnio dodane